Ravnanje z odpadki

Poleg klasičnega ravnanja z odpadki (sortiranje,….) se naše podjetje ukvarja tudi z problematiko ravnanja z viškom blata na čistilnih napravah.

Pri aerobni razgradnji raztopljenih organskih snovi v odpadni vodi nastane odvečno organsko blato kot rezultat rasti mikroorganizmov, ki so oksidirali organske snovi in jih deloma uporabili tudi za svojo rast. V splošnem velja, da iz 1kg organskega onečiščenja izraženega kot BPK5 nastane povprečno 1.3 kg odvečnega (sekundarnega) blata. Poleg tako nastalega odvečnega blata pri samem čiščenju pa pritekajo na čistilne naprave poleg raztopljenih snovi še neraztopljeni delci, ki se vsedejo v stopnji predčiščenja kot primarno blato.

Slika1

Postopki obdelave blata:

Zgoščanje

 • Statični in dinamični zgoščevalniki, zgoščevalne mize, rotacijski zgoščevalniki,….

Dehidracija

 • Centrifuge, komorne filter stiskalnice, preše, tračne filter stiskalnice,…

Solidifikacija in higienizacija

 • Priprava blata za deponijo, preprečevanje razvoja mikroorganizmov.

Anaerobna digestija blata – gnilišča

 • Kombinirana separacija tekoče/trdno in digestija ločenih trdnih snovi.
 • Digestija separiranega blata (CSTR sistemi, šaržni sistemi, plugflow sistemi, fed-batch sistemi, DSFF, UASB, AAFEB,…).

Sušenje blata

 • Sušilne centrifuge (sušenje blata do ca. 90% suhe snovi)
 • Rotacijski sušilniki (granule 90-96% suhe snovi)
 • Tračni sušilniki (sušenje blata do ca. 90-96% suhe snovi)
 • Solarno sušenje (sušenje blata do ca. 80% suhe snovi)
 • Kontinuirno-cirkulacijski ali kontinuirni sušilci
 • Razprševalni sušilci
 • Trenutni sušilci
 • Sušilci v fluidiziranem sloju

Sežig blata

Nadgradnja sušilne tehnologije ali samostojna tehnologija brez predhodne samostojne faze sušenja

 • Plazma,
 • Klasične sežigalnice.

Kompostiranje

 • Statično
 • Dinamično