Priprava pitne vode

Pri pripravi pitne vode se običajno uporabljajo različne vrste filtracij (mambranska ali peščena filtracija) s po potrebi glede na kvaliteto “surove” pitne vode dodanimi drugimi tehnološkimi postopki.

Glavna problema predstavljata običajno:

  • povečana motnost,
  • mikrobiološka oporečnost (glede na: Giardia sp., Cryptosporidium sp., Escherichia coli, skupno število aerobnih bakterij in skupno število aerobnih mezofilnih bakterij).
image003

Izbrani način čiščenja pitne vode mora torej zagotavljati:

  • primerno kapaciteto pripravljene pitne vode,
  • nemoteno kontinuirno dobavo,
  • motnost pod 1 NTU,
  • odstranjevanje mikroorganizmov (99,9%): Cryptosporidium sp., Giardia sp. in Escherichia coli.

Sistem priprave pitne vode katerega priporočamo temelji na odstranjevanju suspendiranih delcev (in s tem tudi mikroorganizmov) iz vode s procesom filtriranja. Za filtriranje se zadnje čase uporablja membransko filtracijo – mikrofiltracijo/ultrafiltracijo.

image001

Sistem priprave pitne vode katerega priporočamo temelji na odstranjevanju suspendiranih delcev (in s tem tudi mikroorganizmov) iz vode s procesom filtriranja. Za filtriranje se zadnje čase uporablja membransko filtracijo – mikrofiltracijo/ultrafiltracijo.

image009
image007
image005