O nas

V podjetju COMTEH, d.o.o. se ukvarjamo z izdelavo raznih študij, tehničnim svetovanjem, projektiranjem, izgradnjo, zagoni naprav, izvajanjem strokovnega nadzora (FIDIC) in vodenjem projektov predvsem na področju ekologije in procesne tehnike.

Naš osnovni pristop glede zaščite okolja je uvajanje novih tehnologij, ki so učinkovitejše in bolj ekonomične od obstoječih klasičnih rešitev. Naše rešitve problematike temeljijo na tako imenovanem individualnem pristopu k reševanju okoljske problematike za vsak problem posebej. Naše delovanje je osredotočeno predvsem na tehnologije.

COMTEH, d.o.o. deluje na področju zaščite okolja tudi v sodelovanju z vodilnimi strokovnjaki iz različnih področij tehnike tako doma kot tudi v tujini.

People with hearts fighting against pollution

Svojo dejavnost usmerjamo predvsem v naslednja področja:

Predčiščenje odpadnih vod

 • Fizikalno kemijsko predčiščenje, mehansko odstranjevanje delcev in sedimentov …

Fizikalno kemijsko čiščenje odpadnih vod

 • Obarjanje, koagulacija, flokulacija, adsorpcija, sedimentacija, flotacija, filtracija ..

Biološko čiščenje odpadnih vod

 • industrija (Tehnologije: SBR, MBR, MBBR …)
 • komunala (Tehnologije: klasična aerobna biologija, MBR, MBBR, IFAS, MABR, MCBR, RBBR, RCN, precejalniki, biodiski, SBR …).

Čiščenje zraka

 • Biofiltri, pralniki zraka …

Obdelava blata

 • Dehidracija (centrifuge, komorne filter stiskalnice, preše, tračne filter stiskalnice, gnetilci…)
 • Solidifikacija in higijenizacija (priprava blata za deponijo, preprečevanje razvoja mikroorganizmov …)

Gnilišča

 • Anaerobna digestija blata

Sušenje blata

 • Sušilne centrifuge, rotacijski sušilniki, solarno sušenje, tračni sušilniki,……

Sežig blata

 • Nadgradnja sušilne tehnologije

Kompostiranje blata

 • Statično, dinamično,…..

Priprava pitne vode

 • Priprava pitne vode z membransko filtracijo ali peščenimi filtri.

Priprava tehnoloških vod

 • Fizikalno kemijska priprava vode, razne filtracije, adsorpcija,..

Posebne obdelave procesnih tekočin

 • Nevtralizacija, oksidacija, katalitska oksidacija,…

Sodelujemo s proizvajalci opreme:

V podjetju Comteh zastopamo nekatere proizvajalce opreme, ki se nanaša na različne ekološke tehnike.

freiss

FREISS

Nemško podjetje, ki poleg standardnih izdelkov na področju ločevanja olja in vode – posnemovalci olja, obdelave hladilnih maziv ali čiščenja olja in odstranjevanja vode, ponujajo tudi specifične rešitve kot so magnetni filtri in elektrostatično čiščenje olja.
www.friess.info

denios

DENIOS

Podjetje Denios proizvaja izdelke z naslednjih področij:

 • varstvo okolja / skladiščenje nevarnih ter ostalih odpadkov,
 • oprema za proizvodnjo / priročni (rokovalni) sistemi,
 • odstranjevanje / čiščenje,
 • varstvo pri delu / osebna varovalna oprema.

www.denios.at

Reference

Če si želite ogledati naše referenčne projekte nas kontaktirajte.