Čiščenje odpadnih voda

Komunalne čistilne naprave

Naše znanje ni omejeno na velikost čistilne naprave, ne na tehnologijo čiščenja odpadne vode. Izkušnje imamo za čistilne naprave velikosti od 1 do več deset tisoč PE (1PE pomeni 1 populacijski ekvivalent oziroma količina onesnaženja, ki jo proizvede 1 človek v 1 dnevu).

image001
image008

Industrijske čistilne naprave

V okviru dejavnosti podjetja projektiramo in izdelujemo industrijske čistilne naprave, kjer je potrebno prilagoditi čiščenje specifičnosti odpadne vode. V svojem programu ponujamo tako biološke čistilne naprave kakor tudi čistilne naprave (predčiščenje), ki delujejo po fizikalno-kemijskem principu čiščenja ali čistilne naprave katere so kombinacija obeh postopkov.

Pristop k reševanju problematike mora biti individualen in temeljiti na čim boljšem poznavanju industrije.
Za iskanje primernih tehnologij za industrijske čistilne naprave so najbolj pomembni pilotni poskusi. Ti dajo osnovne podatke tako o tehnologiji, kakor tudi o učinku čiščenja in šele na osnovi takih podatkov se lahko uspešno predvidi obliko čistilne naprave.

Podjetje ima na razpolago tudi pilotne naprave, na katerih lahko opravlja pilotne poskuse. Opravljeni so že bili poskusi čiščenja odpadnih vod iz kemijske industrije, petrokemije, mlekarn, tekstilne industrije, farm, usnjarn in drugih vej industrije.

image023